hotline

0917 353 303 Od 8:00 - 17:00 Po-Pia

icon 0 Košík

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Súťaž”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: INCO-AG s.r.o.

Sídlo: Volgogradská 9, 08001 Prešov

IČO: 36445517

DIČ: 2020010696

Zapísaný v registri: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10216/P

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 08.12.2023 do 17.12.2023 do polnoci. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

  1. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každá súkromná osoba staršia ako 16 rokov (vrátane), ktorá má vytvorený profil na soc. sieti kde sa súťaž koná.

Súťaže sa nemôže zúčastniť (zamestnanec, ani nijak spriaznená osoba s organizátorom)

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže aby splnil podmienky uvedené v príspevku súťaže.

5. Výhra

Výhrou v súťaži je (Aktuálna výhra je vždy uvedená v príspevku pre zapojenie sa do súťaže)

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov (Žrebovanie bude uverejnené na sociálnych sieťach organizátora a tak isto bude výherca kontaktovaný organizátorom po žrebovaní súťaže)  Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 5 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade súťaž anuluje a výhru presunie do novej súťaže, alebo výhra prepadne v prospech organizátora.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná kuriérskou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

8. Ochrana osobných údajov

Každý sútiažaci zapojením sa do súťaže súhlasí s použitím jeho profilu a údajov na ňom zverejnených na účely spojené so súťažou a jej vyžrebovaním.

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Meta nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Meta takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná so spoločnosťou Meta ani inak spojená, ani inými spoločnosťami.

Ďalej si organizátor vyhradzuje právo na zmenu podmienok, dĺžku trvania súťaže, zmenu výhry, ukončenie, pozastavenie, či zrušenie súťaže z interných dôvodov.

V Prešove, dňa 24.10.2022

Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti. Používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s používaním všetkých súborov cookie v súlade s našimi zásadami používania súborov cookie. Prečítať viac

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača umiestňujú vami navštívené webové lokality. Webové lokality používajú súbory cookie na uľahčenie efektívnej navigácie a vykonania určitých funkcií používateľom. Súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webovej lokality, možno nastaviť bez vášho súhlasu. Všetky ostatné súbory cookie musia byť pred nastavením v prehliadači schválené. Svoj súhlas s používaním súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť na tejto stránke.


Prijať nevyhnutné